All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

16 May 2014Movie

02:46:52 UT

02:59:59 UT

03:13:07 UT

03:26:15 UT

03:39:23 UT

03:52:31 UT


For specific data requests, please contact: