All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

18 Mar 2014Movie

02:02:25 UT

02:15:33 UT

02:28:41 UT

02:41:49 UT

02:54:57 UT

03:08:05 UT

03:21:13 UT


For specific data requests, please contact: