All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

15 Jun 2014Movie

03:04:02 UT

03:17:10 UT

03:30:18 UT

03:43:26 UT

03:56:34 UT

04:09:42 UT

04:22:50 UT


For specific data requests, please contact: