All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

16 Feb 2014Movie

01:40:22 UT

01:51:07 UT

02:01:52 UT

02:12:37 UT

02:23:21 UT

02:34:06 UT


For specific data requests, please contact: