All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

11 Feb 2014Movie

11:49:05 UT

11:59:50 UT

12:10:34 UT

12:21:19 UT

12:32:04 UT

12:42:49 UT


For specific data requests, please contact: