All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

3 Dec 2014Movie

11:31:37 UT

11:44:45 UT

11:57:53 UT

12:11:01 UT

12:24:09 UT

12:37:17 UT


For specific data requests, please contact: