All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

7 Aug 2014Movie

09:51:37 UT

10:04:45 UT

10:17:53 UT

10:31:01 UT

10:44:09 UT

10:57:17 UT

11:10:24 UT


For specific data requests, please contact: