All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

11 Sep 2014Movie

02:00:19 UT

02:13:27 UT

02:26:35 UT

02:39:43 UT

02:52:51 UT

03:05:59 UT


For specific data requests, please contact: