All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

5 Oct 2014Movie

10:39:51 UT

10:52:59 UT

11:06:07 UT

11:19:15 UT

11:32:23 UT

11:45:31 UT


For specific data requests, please contact: