All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

10 Oct 2014Movie

01:23:44 UT

01:36:52 UT

01:50:00 UT

02:03:08 UT

02:16:16 UT

02:29:24 UT


For specific data requests, please contact: