All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

8 Nov 2014Movie

00:52:47 UT

01:05:55 UT

01:19:03 UT

01:32:10 UT

01:45:18 UT

01:58:26 UT


For specific data requests, please contact: