All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

16 May 2014Movie

02:44:25 UT

02:57:33 UT

03:10:41 UT

03:23:49 UT

03:36:57 UT

03:50:05 UT


For specific data requests, please contact: