All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

18 Mar 2014Movie

01:59:59 UT

02:13:07 UT

02:26:15 UT

02:39:23 UT

02:52:31 UT

03:05:38 UT

03:18:46 UT


For specific data requests, please contact: