All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

12 Mar 2014Movie

11:02:09 UT

11:15:17 UT

11:28:24 UT

11:41:32 UT

11:54:40 UT

12:07:48 UT


For specific data requests, please contact: