All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

9 Jun 2014Movie

09:43:30 UT

09:56:38 UT

10:09:46 UT

10:22:53 UT

10:36:01 UT

10:49:09 UT


For specific data requests, please contact: