All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

15 Jun 2014Movie

03:01:36 UT

03:14:44 UT

03:27:52 UT

03:41:00 UT

03:54:08 UT

04:07:15 UT

04:20:23 UT


For specific data requests, please contact: