All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

17 Jan 2014Movie

01:14:43 UT

01:25:27 UT

01:36:12 UT

01:46:57 UT

01:57:41 UT


For specific data requests, please contact: