All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

16 Feb 2014Movie

01:37:56 UT

01:48:41 UT

01:59:26 UT

02:10:10 UT

02:20:55 UT

02:31:40 UT


For specific data requests, please contact: