All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

11 Feb 2014Movie

11:46:39 UT

11:57:24 UT

12:08:08 UT

12:18:53 UT

12:29:38 UT

12:40:22 UT


For specific data requests, please contact: