All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

3 Dec 2014Movie

11:29:11 UT

11:42:19 UT

11:55:27 UT

12:08:35 UT

12:21:43 UT

12:34:51 UT


For specific data requests, please contact: