All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

7 Aug 2014Movie

09:49:11 UT

10:02:19 UT

10:15:27 UT

10:28:34 UT

10:41:42 UT

10:54:50 UT

11:07:58 UT


For specific data requests, please contact: