All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

16 Apr 2014Movie

02:18:53 UT

02:32:00 UT

02:45:08 UT

02:58:16 UT

03:11:24 UT


For specific data requests, please contact: