All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

11 Apr 2014Movie

10:43:15 UT

10:56:23 UT

11:09:31 UT

11:22:39 UT

11:35:47 UT


For specific data requests, please contact: