All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

3 Jan 2012Movie

09:45:01 UT

09:55:45 UT

10:06:30 UT

10:17:15 UT

10:28:00 UT

10:38:45 UT

10:49:30 UT

11:00:15 UT

11:11:00 UT

11:21:45 UT

11:32:30 UT

11:43:15 UT

11:54:00 UT

12:04:45 UT

12:15:29 UT

12:26:14 UT

12:36:59 UT

12:47:44 UT


For specific data requests, please contact: