All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

8 Oct 2011Movie

10:46:29 UT

10:57:14 UT

11:07:59 UT

11:18:43 UT

11:29:28 UT

11:40:13 UT

11:50:58 UT


For specific data requests, please contact: