All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

17 Oct 2011Movie

01:23:02 UT

01:33:47 UT

01:44:32 UT

01:55:17 UT

02:06:01 UT

02:16:46 UT

02:27:31 UT

02:38:16 UT

02:49:00 UT

02:59:45 UT

03:10:30 UT

03:21:15 UT

03:31:59 UT

03:42:44 UT

03:53:29 UT

04:04:13 UT

04:14:58 UT

04:25:43 UT


For specific data requests, please contact: