All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

7 Nov 2011Movie

11:19:15 UT

11:30:00 UT

11:40:45 UT

11:51:29 UT

12:02:14 UT

12:12:59 UT


For specific data requests, please contact: