All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

18 Nov 2011Movie

00:56:33 UT

01:07:18 UT

01:18:02 UT

01:28:47 UT

01:39:32 UT

01:50:17 UT

02:01:01 UT

02:11:46 UT

02:22:31 UT

02:33:16 UT

02:44:00 UT

02:54:45 UT

03:05:30 UT

03:16:14 UT

03:26:59 UT

03:37:44 UT

03:48:29 UT

03:59:13 UT

04:09:58 UT

04:20:43 UT

04:31:28 UT

04:42:12 UT

04:52:57 UT

05:03:42 UT

05:14:27 UT

05:25:12 UT

05:35:56 UT

05:46:41 UT

05:57:26 UT

06:08:10 UT

06:18:55 UT

06:29:40 UT

06:40:25 UT

06:51:09 UT

07:01:54 UT


For specific data requests, please contact: