All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

15 Nov 2011Movie

00:57:37 UT

01:08:22 UT

01:19:07 UT

01:29:52 UT

01:40:36 UT

01:51:21 UT

02:02:06 UT

02:12:51 UT

02:23:35 UT

02:34:20 UT

02:45:05 UT

02:55:50 UT

03:06:35 UT

03:17:19 UT

03:28:04 UT

03:38:49 UT

03:49:34 UT

04:00:19 UT

04:11:04 UT


For specific data requests, please contact: