All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

21 May 2011Movie

02:54:46 UT

03:05:30 UT

03:16:15 UT

03:27:00 UT

03:37:45 UT

03:48:29 UT

03:59:14 UT

04:09:59 UT

04:20:44 UT

04:31:28 UT

04:42:13 UT

04:52:58 UT

05:03:43 UT

05:14:27 UT

05:25:12 UT

05:35:57 UT

05:46:42 UT


For specific data requests, please contact: