All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

10 May 2011Movie

07:55:03 UT

08:05:48 UT

08:16:33 UT

08:27:18 UT

08:38:03 UT

08:48:48 UT

08:59:33 UT

09:10:18 UT

09:21:03 UT

09:31:47 UT

09:42:32 UT

09:53:17 UT

10:04:02 UT

10:14:47 UT

10:25:32 UT

10:36:17 UT

10:47:02 UT

10:57:47 UT


For specific data requests, please contact: