All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

13 Mar 2011Movie

09:11:58 UT

09:22:43 UT

09:33:28 UT

09:44:13 UT

09:54:57 UT

10:05:42 UT

10:16:26 UT

10:27:11 UT

10:37:56 UT

10:48:41 UT

10:59:25 UT

11:10:10 UT

11:20:55 UT

11:31:40 UT

11:42:24 UT

11:53:09 UT

12:03:54 UT


For specific data requests, please contact: