All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

9 Jun 2011Movie

07:44:11 UT

07:54:56 UT

08:05:41 UT

08:16:25 UT

08:27:10 UT

08:37:55 UT

08:48:40 UT

08:59:24 UT

09:10:09 UT

09:20:54 UT

09:31:39 UT

09:42:23 UT

09:53:08 UT

10:03:52 UT

10:14:37 UT

10:25:22 UT

10:36:07 UT

10:46:51 UT


For specific data requests, please contact: