All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

12 Jun 2011Movie

09:47:03 UT

09:57:48 UT

10:08:33 UT

10:19:18 UT

10:30:02 UT

10:40:47 UT


For specific data requests, please contact: