All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

9 Jul 2011Movie

07:47:17 UT

07:58:02 UT

08:08:46 UT

08:19:31 UT

08:30:16 UT

08:41:01 UT

08:51:46 UT

09:02:30 UT

09:13:15 UT

09:24:00 UT

09:34:45 UT

09:45:29 UT

09:56:14 UT

10:06:58 UT

10:17:43 UT

10:28:28 UT

10:39:13 UT

10:49:57 UT


For specific data requests, please contact: