All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

18 Jul 2011Movie

03:06:32 UT

03:17:17 UT

03:28:02 UT

03:38:47 UT

03:49:32 UT

04:00:16 UT


For specific data requests, please contact: