All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

3 Jan 2011Movie

01:11:43 UT

01:32:56 UT

01:56:36 UT

02:22:15 UT

02:37:51 UT

03:01:31 UT

03:27:30 UT

03:43:05 UT

04:00:48 UT

04:20:50 UT

04:36:26 UT

05:02:26 UT

05:18:02 UT

05:35:45 UT

06:01:44 UT

06:23:07 UT

06:46:47 UT

07:10:16 UT

07:36:16 UT

07:59:49 UT

08:15:25 UT

08:33:08 UT

08:50:50 UT

09:16:40 UT

09:32:16 UT

09:55:55 UT

10:19:35 UT

10:43:15 UT

11:06:44 UT

11:30:24 UT

11:48:17 UT

12:06:00 UT

12:31:49 UT

12:47:25 UT


For specific data requests, please contact: