All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

2 Jan 2011Movie

01:11:51 UT

01:35:30 UT

02:01:19 UT

02:16:55 UT

02:42:55 UT

02:58:31 UT

03:24:30 UT

03:48:03 UT

04:11:36 UT

04:27:12 UT

04:50:51 UT

05:14:31 UT

05:40:21 UT

05:55:57 UT

06:21:46 UT

06:45:19 UT

07:00:55 UT

07:24:25 UT

07:44:27 UT

08:08:10 UT

08:23:46 UT

08:47:15 UT

09:10:55 UT

09:34:25 UT

09:57:54 UT

10:23:54 UT

10:47:27 UT

11:03:03 UT

11:20:55 UT

11:46:35 UT

12:02:11 UT

12:25:51 UT

12:51:50 UT


For specific data requests, please contact: