All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

16 Jan 2011Movie

11:47:27 UT

11:58:12 UT

12:08:57 UT

12:19:42 UT

12:30:26 UT

12:41:11 UT

12:51:56 UT


For specific data requests, please contact: