All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

14 Jan 2011Movie

09:55:48 UT

10:06:33 UT

10:17:18 UT

10:28:02 UT

10:38:47 UT

10:49:32 UT

11:00:17 UT

11:11:01 UT

11:21:46 UT

11:32:31 UT

11:43:16 UT

11:54:00 UT

12:04:45 UT

12:15:30 UT

12:26:15 UT

12:36:59 UT

12:47:44 UT


For specific data requests, please contact: