All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

1 Jan 2011Movie

01:11:10 UT

01:36:59 UT

01:52:36 UT

02:16:05 UT

02:33:48 UT

02:51:31 UT

03:17:20 UT

03:38:43 UT

03:56:26 UT

04:20:06 UT

04:37:49 UT

04:55:31 UT

05:21:11 UT

05:36:47 UT

05:54:29 UT

06:12:13 UT

06:35:32 UT

06:59:12 UT

07:25:11 UT

07:43:07 UT

08:04:30 UT

08:27:59 UT

08:48:01 UT

09:09:14 UT

09:32:43 UT

09:50:27 UT

10:06:29 UT

10:19:03 UT

10:40:25 UT

11:04:05 UT

11:27:44 UT

11:53:33 UT

12:09:10 UT

12:32:39 UT


For specific data requests, please contact: