All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

21 Feb 2011Movie

01:49:29 UT

02:00:14 UT

02:10:59 UT

02:21:44 UT

02:32:28 UT

02:43:13 UT

02:53:58 UT

03:04:43 UT

03:15:27 UT

03:26:12 UT

03:36:57 UT

03:47:42 UT

03:58:26 UT

04:09:11 UT

04:19:56 UT

04:30:41 UT

04:41:25 UT

04:52:10 UT

05:02:55 UT


For specific data requests, please contact: