All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

19 Feb 2011Movie

01:48:04 UT

01:58:49 UT

02:09:33 UT

02:20:18 UT

02:31:03 UT

02:41:47 UT

02:52:32 UT


For specific data requests, please contact: