All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

7 Dec 2011Movie

11:52:55 UT

12:03:40 UT

12:14:25 UT

12:25:09 UT

12:35:54 UT


For specific data requests, please contact: