All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

13 Dec 2011


No Movie Available

00:56:48 UT

01:07:33 UT

01:18:18 UT

01:29:03 UT

01:39:47 UT

01:50:32 UT

02:01:17 UT

02:12:02 UT

02:22:46 UT

02:33:31 UT

02:44:16 UT

02:54:55 UT

03:05:40 UT


For specific data requests, please contact: