All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

1 Dec 2011Movie

06:43:54 UT

06:54:39 UT

07:05:24 UT

07:16:09 UT

07:26:53 UT

07:37:38 UT

07:48:23 UT

07:59:08 UT

08:09:53 UT

08:20:37 UT

08:31:22 UT

08:42:07 UT

08:52:51 UT

09:03:36 UT

09:14:21 UT

09:25:06 UT

09:35:50 UT

09:46:35 UT

09:57:20 UT

10:08:05 UT

10:18:49 UT

10:29:34 UT

10:40:19 UT

10:51:04 UT

11:01:48 UT

11:12:33 UT

11:23:18 UT

11:34:03 UT

11:44:47 UT

11:55:32 UT

12:06:17 UT

12:17:02 UT

12:27:46 UT


For specific data requests, please contact: