All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

17 Aug 2011Movie

02:39:09 UT

02:49:54 UT

03:00:39 UT

03:11:23 UT

03:22:08 UT

03:32:53 UT


For specific data requests, please contact: