All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

10 Aug 2011Movie

10:15:41 UT

10:26:26 UT

10:37:10 UT

10:47:55 UT

10:58:40 UT

11:09:25 UT

11:20:09 UT


For specific data requests, please contact: