All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

21 Apr 2011Movie

02:30:41 UT

02:41:25 UT

02:52:10 UT

03:02:55 UT

03:13:40 UT

03:24:24 UT

03:35:09 UT

03:45:54 UT

03:56:39 UT

04:07:23 UT

04:18:08 UT

04:28:53 UT

04:39:38 UT

04:50:22 UT

05:01:07 UT

05:11:52 UT

05:22:37 UT

05:33:21 UT

05:44:06 UT


For specific data requests, please contact: