All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

14 Apr 2011Movie

10:30:19 UT

10:41:04 UT

10:51:49 UT

11:02:33 UT

11:13:18 UT

11:24:03 UT


For specific data requests, please contact: